Friday, February 4, 2011

Eвгений Еков: Гръцки номера по сръбски образец

ИЗМИСЛЕНИЯТ "ПОМАЦКИ ЕЗИК"

(Нов опит да бъде разпокъсана България)

Евгений Еков: 
Гръцки номера по сръбски образец (на гърба на България)

Източник: News.bg

Гръцка телевизия пусна новини на „помашки" език в Западна Тракия и с това си навлече гнева на партийки-маргинали, които използваха скандала, за да припомнят, че все още ги има. В същото време от Външно министерство, за сетен път се направиха на неразбрали и мълчаливо зачакаха да се забрави случаят.

Както се казва - всяко чудо за три дни! „Хаберите на помацки", които бликат в ефира на южната ни съседка, обаче не попадат в тази категория. Не защото скоропостижно няма да бъдат забравени, а защото са проява на една отдавна насочена не само против „помаците", но и срещу България гръцка политика.

Thursday, February 3, 2011

акад. Михаил Арнаудов - Родопските помаци

Академик Михаил Арнаудов - Родопските помаци.

Задачата ни

Източник: "Литературен свят"

Потеклото, националната принадлежност и историческата съдба на т.н. помаци в областта на Родопите (Тракия) са били неведнъж предмет на издирвания и обсъждания, особено във връзка с въпроса за политическите отношения на Балканския полуостров. Тук искаме да се занимаем с този проблем изключително от научно гледище, търсейки самата истина, тъй старателно занемарена от публицисти, които са догонвали чисто практически цели, в услуга на едни или други - най-често съвсем неоправдани - държавно-национални домогвания.

Заселване на турци и потурчване

Нахлуването на турците на Балканския полуостров към средата и края на ХІV век туря край на самостоятелните християнски господарства и на съперничеството между техните царе, князе или феодали.